Kolgans

De kolgans is een vogelsoort uit de familie van de Anatidae, oftewel de eenden, ganzen en zwanen. Deze vogelsoort is inheems in Noord-Europa en Azië en is een bekende trekvogel die jaarlijks overwintert in Nederland.

Kolgans

Kolganzen zijn middelgrote vogels die ongeveer 60 tot 70 centimeter lang zijn en een spanwijdte hebben van ongeveer 135 tot 170 centimeter. Het zijn voornamelijk herbivoren en voeden zich met grassen, zeggen en andere waterplanten.

Kolganzen broeden voornamelijk in de toendra’s van Noord-Europa en Azië. De vrouwtjes leggen meestal 4 tot 6 eieren die na ongeveer 25 tot 28 dagen uitkomen. De kuikens zijn nestvlieders en kunnen al na enkele uren het nest verlaten en voedsel zoeken met hun ouders.

Net als andere vogelsoorten kunnen kolganzen ziek worden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld worden getroffen door vogelgriep, een ziekte die ernstige gevolgen kan hebben voor de vogelpopulatie en zelfs kan leiden tot overdracht op mensen. Daarom worden er in gebieden waar veel kolganzen voorkomen vaak maatregelen genomen om de verspreiding van vogelgriep te voorkomen.

Kolganzen zijn zeer sociale vogels en leven in grote groepen. Tijdens de winterperiode zijn ze vaak te vinden in Nederland, waar ze zich verzamelen in grote groepen op voedselrijke graslanden. Het spotten van kolganzen in Nederland is dan ook een populaire bezigheid voor vogelliefhebbers.

In Nederland worden er ook maatregelen genomen om de kolganzen te beschermen en hun leefgebieden te behouden. Zo zijn er gebieden aangewezen als Natura 2000-gebieden, waar de natuurlijke omgeving van de kolganzen wordt beschermd en waar ze ongestoord kunnen broeden en rusten.